ŻYCZENIA KOMUNIJNE

Wiele razy byłam proszona o umieszczenie ciekawych życzeń w realizowanych przeze mnie projektach scrapbookingowych, stąd postanowiłam zebrać je w jednym miejscu, abyście mogli sami zdecydować które życzenia będą najlepsze dla osób Wam bliskich.

Przed Wami najpiękniejsze życzenia komunijne.

1. W wielkim dniu, który zapamiętasz
z wielkiej okazji jaką jest Komunia Święta,
dzisiaj, gdy przyjmujesz Boga do siebie
mamy życzenia specjalnie dla Ciebie:
niech Bóg w Twym sercu prowadzi Cię i wspiera,
niech Twoje serce mądrze wybiera,
niech zawsze sprzyjają okoliczności
byś był/a w życiu pełna/y radości.

 2. Z okazji przyjęcia do serca Bożej miłości
dumni z Ciebie i pełni radości,
że nadszedł ten Wielki Dzień
życzymy by Twoje życie było jak przyjemny sen!
Takie piękne i wspaniałe,
niech Bóg Cię prowadzi przez życie całe.

3.  I Komunia Święta to uroczysta okazja –
przyjmiesz do serca Boga, by w Jego miłości wzrastać.
Niech moc Bożej Łaski Twe życie wypełni
byś z Bożą pomocą mógł/mogła żyć życiem w pełni.

4. Dzisiaj jest Twoja Pierwsza Komunia Święta,
każdy z nas dobrze ten moment pamięta,
bo jest to chwila wielka i uroczysta,
pełna radości, przepiękna i czysta.
We wspomnieniach Twoich pozostanie
ten dzień, gdy włożyłaś odświętne ubranie.
w kościele widziała rodzina droga
jak do serca przyjęłaś/jąłeś Ciało Twego Boga.

5. Szukaj radości w Panu,
On spełni pragnienia Twego serca!
Obfitych łask Bożych na całe życie
w dniu Pierwszej Komunii Świętej
życzy…

6. Dziś dla Ciebie radość niesłychana,
bo idziesz z miłością na spotkanie Pana.
Pamiętaj, że on Cię zawsze usłyszy,
czy modlisz się głośno, czy w głębokiej ciszy.

7. Szukaj Pana i stawaj pokorny przed oblicze Jego.
Pamiętaj o cudach, które uczynił, o znakach i wyrokach ust Jego.
W uroczystym dniu Pierwszej Komunii Świętej
błogosławieństwa Bożego przez całe życie
życzy…

8. W ten uroczysty dzień
Pierwszej Komunii Świętej
możesz prosić Jezusa
o wiele różnych łask i darów.
Życzymy Ci, abyś zawsze chciał(a) żyć
w przyjaźni z Jezusem.
Niech dzisiejsza radość
będzie dla Ciebie
ciągłą zachętą do rozwijania
tej najpiękniejszej przyjaźni.

9. Cieszy się Jezus Chrystus,
cieszy się Matka Święta,
bo dziś do rodziny Bożej
zostajesz przyjęta.
W uroczystym dniu
Pierwszej Komunii Świętej
błogosławieństwa Bożego
przez całe życie życzy…

10. Pan Jezus pozostawił nam wszystkim
wskazówki, co czynić, by każdy z nas
mógł być szczęśliwy i święty.
Życzymy Ci w tym wyjątkowym dniu
Pierwszej Komunii Świętej,
abyś potrafił te wskazówki odczytać
i stawał się z dnia na dzień
lepszy dla siebie i bliźnich.

 

 

11. Dziś jeden z najpiękniejszych dni
w życiu – Twoje pierwsze, tak bliskie
spotkanie z Panem Jezusem.
Zachowaj ten dzień
głęboko w pamięci i w sercu!
Obfitych Łask Bożych
na całe życie w dniu
Pierwszej Komunii Świętej
życzą …

12. Idź drogą bez przeszkód,
miej w sercu wiarę, uczciwość i miłość,
aby Bóg prowadził Cię przez życie
godnie i szczęśliwie.
Na Pamiątkę Pierwszej
Komunii Świętej
życzenia wielu łask Bożych
składa …

13. Serduszko dziecka małe,
jak lilia musi być białe,
jak lilia musi być czyste,
jak toń wody przejrzyste…
Na pamiątkę Pierwszej Komunii Świętej
wielu obfitych Łask Bożych życzy…

14. Ukochane moje dziecię,
gdy chcesz szczęście mieć na świecie,
gdy Cię minąć ma zła droga,
nade wszystko miłuj Boga.
Kochaj swoich rodzicieli,
by pociechę z Ciebie mieli,
ale pamiętaj, że Bóg w niebie
ma w opiece zawsze Ciebie.

15. Dzisiaj przyjęłaś po raz pierwszy
Ciało i Krew Pana Jezusa w Komunii Świętej,
w postaci małego, białego opłatka.
Niech ta chwila utkwi w Twojej pamięci na zawsze,
wyznaczając właściwy kierunek
postępowania w trudnych, życiowych sytuacjach.
Na pamiątkę Pierwszej Komunii Świętej
wielu obfitych Łask Bożych
życzy…

16. Jezus Chrystus wiele dni na Ciebie czekał,
A dziś przyszedł i w sercu Twym zamieszkał.
Zaprosiłeś Pana w duszy swej czystości,
On Twym przyjacielem, nie czyń Mu przykrości.
Zaufaj Jemu, a będziesz dobrym człowiekiem.
Pomagaj ludziom i radość nieś z uśmiechem.

17. Idź drogą bez przeszkód,
miej w sercu wiarę, uczciwość i miłość,
aby Bóg prowadził Cię przez życie godnie i szczęśliwie.

18. Dzisiaj jest Twoja Komunia Święta,
wszystko, co dziś przeżywasz, dobrze zapamiętaj,
bo to jest moment szczególny, chwila uroczysta,
Twoja dusza jest piękna, jasna, czysta.

19. Kiedy serduszko Twe drży
jak świeca trzymana w ręku,
kiedy pierwszy raz poczujesz białego opłatka smak…
Zapamiętaj, że Komunia Święta
to szczególny miłości Bożej znak.

20. Nie bój się powiedzieć “wierzę”,
nie wstydź się zaśpiewać “kocham”.
Przyjmij Boga do serduszka swego,
to dla duszy Twojej pokarm.
Złóż ładnie rączki przed sobą
i wznieś oczka do nieba,
od dziś Jezus Chrystus jest z Tobą,
bo w Tobie zamieszkać Mu trzeba.

21. Z okazji Komunii dla Ciebie
dziś, gdy przyjmujesz Boga do siebie
mamy życzenia, by Bóg Cię prowadził,
byś z Bogiem w sercu sobie radził
i szedł przez życie z wiarą i radością
– jak dzisiaj – wspierany Boga miłością.

22. Każdego dnia staraj się być lepszym człowiekiem.
Od momentu pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej
gości bowiem w Twoim życiu dobry i miłosierny Bóg.
Niech On stanie się Twoim najlepszym przykładem.

23. Odkąd Bóg zamieszkał w sercu Twym Kochanie
głosem serca przemawia, abyś miał zaufanie,
że Cię będzie wspierał i przez życie prowadził,
że otoczy miłością i nigdy nie zdradzi.
Więc w tym dniu szczególnym, który wspomnisz nie raz
my jesteśmy z Tobą, gdy Boga wybierasz
i składamy życzenia byś się w serce wsłuchał
i żył w zgodzie z tym,
co przeze serce Bóg Ci szepce do ucha.